Основні фінансові показники діяльності КП «Зеленбуд» за 2010-2015 роки

З метою виконання статутних завдань щороку підприємство приймає участь в тендері та заключає договори на надання послуг щодо благоустрою територій з управлінням ЖКГ Чернігівської міської ради. В 2015 році загальна сума таких договорів склала 10,4 млн.грн. Крім того, підприємство надавало послуги стороннім замовникам.

Очікуваний фінансовий результат роботи в 2015 році – чистий прибуток в розмірі 152 тис.грн.

В результаті роботи підприємства в 2015 році держава отримала податків та інших платежів на загальну суму 4,2 млн.грн.

Капітальні інвестиції здійснені на суму 561 тис.грн., в тому числі за рахунок бюджетних коштів (внесок до статутного капіталу) – 108,3 тис.грн.

В 2015 році середньооблікова чисельність склала 97 осіб, середня заробітна плата працівників – 3760 грн.

№ з/п Показник од.виміру 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік
1 Чистий дохід від реалізації (без ПДВ) тис.грн. 4524 4980 7056 6725 7993 9112
в т.ч. інші споживачі тис.грн. 177 405 551 367 295 432
2 Виконання планів по доходам від реалізації % 84,8 101,8 102 90,5 105,4 102,2
3 Чистий прибуток (збиток) тис.грн. -101 -388 51 8 70 152*
4 Сплата податків, зборів та інших платежів до бюджету млн.грн 2,1 2,4 2,7 2,8 3,4 4,2
в т. ч. ПДВ млн.грн. 0,7 0,7 0,8 0,9 1,3 1,6
ЄСВ млн.грн. 1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 1,7
5 Капітальні інвестиції тис.грн. 311 435 298 59 122 561
6 Середньооблікова чисельність працівників чол. 97 96 103 105 102 97
7 ФОП штатних працівників тис.грн. 2424,1 2902,5 3285,7 3042,1 3676,3 4376,2
8 Середня заробітна плата штатних працівників грн. 2083 2520 2659 2414 3003 3760

* — очікуваний прибуток